Glavni Živali

Kalcijev klorid v CIS: proizvodnja, trg in napoved (11. izdaja)

Struktura celotnega sklopa: PDF datoteka (različica za branje in tiskanje)

Sestava paketa: datoteke PDF in Word (za kopiranje in urejanje)

Sestava paketa: PDF, Word, Excel datoteke (izvorne podatkovne baze carinske statistike Ruske federacije, statistika železniškega prevoza Ruske federacije itd.) - različica z zagotavljanjem izvornih podatkov

Sestava paketa: PDF, Word in Excel datoteke (neobdelani podatki), natisnjena različica v 2 izvodih. (za predložitev kreditnim organizacijam)

Sestava paketa: PDF, Word in Excel datoteke (neobdelani podatki), tiskana različica 2 izvoda, ppt predstavitev (za vključitev v investicijske projekte)

Ta pregled je enajsta izdaja študije o trgu kalcijevega klorida v CIS.

Spremljanje trga se izvaja od leta 1995.

Namen študije - tržna analiza kalcijevega klorida v Rusiji in državah SND.

Predmet raziskave je kalcijev klorid, tako v raztopini kot v trdni obliki.

To delo je pisarna. Viri informacij so bili podatki državnega odbora za statistiko CIS, zvezne državne službe za statistiko Ruske federacije (FSSS RF), državnega odbora za statistiko (GKS) Ukrajine, stanja zalog rudnih zalog Ruske federacije in ZSSR, uradne statistike železniškega prevoza ruskih železnic JSC, zvezne carinske službe. (FCS Ruske federacije), državna carinska služba (CTS) Ukrajine, Nacionalni statistični odbor (NSC) Republike Belorusije, Agencija za statistiko Republike Kazahstan (RK). Uporabljeni so bili tudi materiali iz baze podatkov ZN (UNdata), sektorske in regionalne tiskovne, letne in četrtletna poročila izdajateljev vrednostnih papirjev ter spletne strani proizvajalcev in potrošnikov kalcijevega klorida, podatkovne baze Infomine.

Kronološki okvir študije: 1995–2018; napoved je 2019-2025.

Geografija raziskav: Ruska federacija - celovita podrobna analiza trga, drugih držav Skupnosti neodvisnih držav - obseg proizvodnje in zunanjetrgovinske operacije.

Pregled sestavlja 6 delov, vsebuje 108 strani, vključno s 41 tabelami, 20 slikami in prilogo.

Prvo poglavje pregleda predstavlja informacije o obstoječih tehnologijah za proizvodnjo kalcijevega klorida, njihovih značilnostih in surovinah, potrebnih za proizvodnjo. Tudi v tem poglavju so podani podatki o glavnih virih, usmeritvah in obsegu dobav surovin.

Drugo poglavje pregleda je namenjeno proizvodnji kalcijevega klorida v državah SND. Ta oddelek predstavlja zahteve obstoječe regulativne in tehnične dokumentacije za kakovost kalcijevega klorida, zagotavlja statistične podatke o obsegu sproščanja izdelka v državah SND, kot tudi v Rusiji (razdeljen na trdne in tekoče), opisuje trenutno stanje največjih proizvajalcev kalcijevega klorida.

Tretje poglavje pregleda predstavlja podatke o zunanjetrgovinskih operacijah Rusije, Ukrajine in držav SND s kalcijevim kloridom za obdobje 2000-2018.

Četrto poglavje vsebuje informacije o ravni cen kalcijevega klorida na domačem ruskem trgu v obdobju 2002–2018 in analizira tudi podatke o spremembah izvozno-uvoznih cen za te izdelke v Rusiji v obdobju 2000–2018. v Ukrajini v obdobju 2000–2017

Peto poglavje pregleda obravnava porabo kalcijevega klorida v Rusiji. V tem poglavju je prikazana bilanca proizvodnje in porabe teh proizvodov, sektorska struktura potrošnje, opisuje trenutno stanje glavnih industrij, ki porabljajo kalcijev klorid, pa tudi trenutno stanje in razvojne možnosti največjih podjetij-potrošnikov.

Šesto poglavje predvideva napoved razvoja ruskega trga kalcijevega klorida za obdobje do leta 2025.

Dodatek prikazuje naslove in kontaktne podatke glavnih podjetij, ki proizvajajo kalcijev klorid.

Ciljna skupina študije:

- udeleženci na trgu kalcijevega klorida - proizvajalci, potrošniki, trgovci;

Predlagana študija navaja vlogo referenc za tržne storitve in strokovnjake, ki delujejo na trgu kalcijevega klorida.

UVOD

I. Tehnologija proizvodnje kalcijevega klorida in surovin, ki se uporabljajo v industriji

I.1. Metode proizvodnje kalcijevega klorida

I.2. Glavni dobavitelji surovin

I.3. Navodila in obseg dobav surovin

Ii. Proizvodnja kalcijevega klorida v državah SND v obdobju 1995–2018

II.1. Kakovost izdelka

II.2. Obseg proizvodnje kalcijevega klorida v CIS v obdobju 1995-9 mesecev. 2018

II.3. Glavna družba-proizvajalci kalcijevega klorida v CIS

II.4. Trenutno stanje največjih proizvajalcev kalcijevega klorida

II.4.1. LLC Zirax (JSC Caustic, Volgograd)

II.4.2. HaloPolymer Kirovo-Chepetsk LLC (Kirovo-Chepetsk, regija Kirov)

II.4.3. JSC "Solikamsk magnezijev obrat" (Solikamsk, regija Perm)

III Izvoz-uvoz kalcijevega klorida (2000–2018)

III.1. Izvoz-uvoz kalcijevega klorida v Rusiji

III.1.1. Izvoz kalcijevega klorida v Rusiji

III.1.2. Uvoz kalcijevega klorida v Rusiji

III.2. Izvoz-uvoz kalcijevega klorida v Ukrajini

III.2.1. Izvoz kalcijevega klorida v Ukrajini

III.2.2. Uvoz kalcijevega klorida v Ukrajini

III.3. Zunanja trgovina s kalcijevim kloridom v obdobju 2007–2017 v drugih državah SND

Iv. Pregled cen kalcijevega klorida v letih 2000–2018.

IV.1. Domače cene kalcijevega klorida v Rusiji

IV.2. Dinamika izvozno-uvoznih cen v Rusiji

IV.3. Dinamika izvozno-uvoznih cen v Ukrajini

V. Poraba kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2000–2018

V.1. Poraba kalcijevega klorida

V.2. Struktura porabe kalcijevega klorida

V.3. Glavni industrijski porabniki kalcijevega klorida

V.3.1. Naftna industrija

V.3.2. Upravljanje cest in komunalne storitve

V.3.3. Kemična in petrokemična industrija

V.4. Glavno podjetje-potrošniki kalcijevega klorida

V.4.1. LLC "Gazpromneft-Supply" podružnica Yamala (JSC "Gazpromneft-Noyabrskneftegaz", Noyabrsk, Tyumen regija)

V.4.2. LLC "Uralna naprava za preprečevanje zaledenitve" (Perm)

V.4.3. LLC "LUKOIL-Zahodna Sibirija" (Kogalym, Hanti-Mansijski avtonomni Okrug, Tjumenska regija)

Vi. Napoved razvoja trga kalcijevega klorida v Rusiji do leta 2025

Dodatek: Imenik podjetij-proizvajalcev kalcijevega klorida v državah SND (RF)

Tabela 1. Metode proizvodnje kalcijevega klorida v podjetjih CIS

Tabela 2. Zagotavljanje surovin za proizvodnjo kalcijevega klorida v obratih sode v državah SND v letih 1997 in 2014-2017.

Tabela 3. Glavne usedline apnenca, ki se uporabljajo pri proizvodnji kalcijevega klorida

Tabela 4. Dobavitelji kalcijevega klorida v kemičnem obratu Karpov v letu 2010 - 9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 5. Zahteve za kakovost kalcijevega klorida (po GOST 450-77)

Tabela 6. Proizvajalci kalcijevega klorida v državah SND in njihova zmogljivost (v smislu 100% snovi) od začetka leta 2018

Tabela 7. Proizvodnja kalcijevega klorida v CIS v obdobju 1995–9 mesecev. 2018, tisoč ton

Tabela 8. Proizvodnja tekočega CaCl2 v Rusiji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (v naravi) *

Tabela 9. Proizvodnja trdnega kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (v naravi)

Tabela 10. Države uvoznice kalcijev klorid LLC "Zirax" v obdobju 2014–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 11. Največji ruski prejemniki kalcijevega klorida LLC "Zirax" v 2014-9 mesecih. 2018, t (v naravi)

Tabela 12. Največji ruski potrošniki CaCl2 HaloPolymer QC LLC v obdobju 2014–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 13. Države uvoznice THK LLC HaloPolymer QC v obdobju 2014–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 14. Največji porabniki tekočega kalcijevega klorida v OAO SMZ v obdobju 2014–9 mesecev. 2014, t (v naravi)

Tabela 15. Zunanja trgovina s kalcijevim kloridom v Ruski federaciji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Tabela 16. Blagovna struktura izvoza kalcijevega klorida RF v obdobju 2000-9 mesecev. 2018,% (glede na 100% snovi)

Tabela 17. Izvoz kalcijevega klorida v podjetjih Ruske federacije v obdobju 2011–9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Tabela 18. Države uvoznice ruskega kalcijevega klorida v obdobju 2011–9 mesecev. 2018 tisoč ton (v naravi)

Tabela 19. Največja podjetja-uvozniki ruskega kalcijevega klorida v obdobju 2011–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 20. Države izvoznice kalcijevega klorida v Rusijo v obdobju 2011–9 mesecev. 2018 tisoč ton,% (glede na 100% snovi)

Tabela 21. Največji izvozniki kalcijevega klorida v Rusijo v obdobju 2011–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 22. Največji ruski uvozniki kalcijevega klorida v obdobju 2011–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 23. Zunanja trgovina s kalcijevim kloridom v Ukrajini v obdobju 2000–2017, t (v smislu 100% snovi)

Tabela 24. Izvoz kalcijevega klorida v Ukrajini v obdobju 2011–2017, t (v smislu 100% snovi)

Tabela 25. Države izvoznice kalcijev klorid v Ukrajino v obdobju 2011–2017, t (glede na 100% snovi)

Tabela 26. Največji dobavitelji kalcijevega klorida v Ukrajini v obdobju 2011–2017, t (v fizičnem smislu)

Tabela 27. Največja podjetja, ki uvažajo kalcijev klorid v Ukrajini v obdobju 2011–2017, t (realno)

Tabela 28. Zunanjetrgovinske operacije s kalcijevim kloridom v državah SND v obdobju 2007–2017, t (v fizičnem smislu)

Tabela 29. Cene na debelo podjetij-proizvajalcev kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2002–2018

Tabela 30. Prodajne cene izdelkov družbe Zirax v januarju 2019, rubljev / tono, vključno z DDV

Tabela 31. Povprečne letne cene izvoženega kalcijevega klorida iz Rusije v obdobju 2011–9 mesecev. 2018, $ / t

Tabela 32. Povprečne letne izvozne cene ruskih proizvajalcev kalcijevega klorida v obdobju 2011–9 mesecev. 2018, $ / t

Tabela 33. Povprečne cene glavnih držav, ki dobavljajo kalcijev klorid Ukrajini v obdobju 2011–2017, $ / t

Tabela 34. Povprečne cene glavnih izvoznih podjetij kalcijevega klorida v Ukrajino v obdobju 2011–2017, $ / t

Tabela 35. Povprečne cene kalcijevega klorida, ki jih potrošniki izvažajo v Ukrajino v obdobju 2011–2017, $ / t

Tabela 36. Obseg porabe kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Tabela 37. Struktura porabe kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2015–2017. (v smislu 100%)

Tabela 38. Glavni porabniki kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2015–2017, tisoč ton (v fizičnem smislu)

Tabela 39. Dobava kalcijevega klorida v Gazpromneft-Supply LLC v letu 2014 - 9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 40. Dobava kalcijevega klorida LLC "UZPM" v obdobju 2014–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Tabela 41. Dobava kalcijevega klorida LLC LUKOIL-Zahodna Sibirija v obdobju 2014–9 mesecev. 2018, t (v naravi)

Slika 1. Shema amonijevega načina pridobivanja natrijevega karbonata po Solvayovi metodi

Slika 2. Proizvodna shema kalijevega klorata z nastajanjem kalcijevega klorida

Slika 3. Proizvodnja kalcijevega klorida v CIS v obdobju 1995-9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Slika 4. Obseg (kt) in struktura proizvodnje kalcijevega klorida v Ruski federaciji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 (v smislu 100% snovi)

Slika 5. Proizvodnja kalcijevega klorida v LLC Ziraxu v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Slika 6. Proizvodnja blaga kalcijev klorid LLC "Zirax" v 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (v naravi)

Slika 7. Proizvodnja CaCl2 v Halopolymer QC Ltd. v obdobju 2000- 9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Slika 8. Proizvodnja komercialnega CaCl2 v Halopolymer QC Ltd. v 2000-9 mesecih. 2018 tisoč ton (v naravi)

Slika 9. Proizvodnja kalcijevega klorida v OAO SMZ v obdobju 2000- 9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Slika 10. Dinamika izvoza in uvoza kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Slika 11. Delež izvoza v proizvodnji kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018,%

Slika 12. Delež izvoznih zalog kalcijevega klorida v obsegu izpustov ruskih proizvajalcev v obdobju 2014–9 mesecev. 2018,%

Slika 13. Dinamika uvoza kalcijevega klorida v Ukrajini v obdobju 2000–2017, t (v smislu 100% snovi)

Slika 14. Dinamika izvozno-uvoznih cen kalcijevega klorida v Ruski federaciji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018, $ / t (v naravi)

Slika 15. Povprečne letne cene kalcijevega klorida, uvoženega v Rusijo v obdobju 2011–9 mesecev. 2018, $ / t

Slika 16. Dinamika uvoznih cen kalcijevega klorida v Ukrajini v obdobju 2000–2017, $ / t (v fizičnem smislu)

Slika 17. Dinamika porabe kalcijevega klorida v Rusiji v obdobju 2000-9 mesecev. 2018 tisoč ton (glede na 100% snovi)

Slika 18. Glavne veje porabe tekočega kalcijevega klorida v Rusiji v letu 2017,%

Slika 19. Glavne veje porabe trdnega kalcijevega klorida v Rusiji v letu 2017,%

Slika 20. Napoved proizvodnje in porabe kalcijevega klorida v Ruski federaciji do leta 2025, tisoč ton (v smislu 100% snovi)

Zdravilo s toničnim, antialergijskim, protivnetnim delovanjem Kalcijev klorid: oralna in intravenska navodila za uporabo v t

Nepravilno delovanje organov in sistemov, akutne imunske reakcije, alergijske bolezni se pogosto pojavijo zaradi pomanjkanja nekaterih snovi. Kalcijev klorid kompenzira pomanjkanje uporabne sestavine, poveča odpornost na tuje agente, zmanjša občutljivost telesa.

Kako kalcijev klorid pri alergijah? Kako uporabljati zdravilo v obliki raztopine? Kakšne so prednosti in slabosti kalcijevega klorida? Odgovori v članku.

Sestava in oblika sproščanja

Zdravilo s toničnim, protialergijskim, protivnetnim delovanjem je bistra tekočina za intravensko dajanje ali peroralno dajanje. Zdravilna raztopina je v ampulah, koncentracija je 10%, volumen zdravila v vsaki posodi je 5 ali 10 ml. Pomožna snov je voda za injekcije. Škatla vsebuje 10 ampul.

Ukrep

V skladu s pravili uporabe zdravila daje pomemben terapevtski učinek:

 • presnovni procesi se normalizirajo;
 • zmanjšano tveganje za napade zaradi pomanjkanja kalcija;
 • zmanjšuje prepustnost celic in žilne stene;
 • pacient pogosteje okreva po hudi bolezni;
 • kaže se zmerni diuretični učinek;
 • zmanjša se občutljivost organizma na vpliv dražilnih snovi;
 • vnetni procesi se pojavljajo manj pogosto;
 • infekcijske snovi težje delujejo v telesu;
 • nadledvične žleze izločajo več epinefrina.

Spoznajte pravila prve pomoči za anafilaktični šok in nadaljnje zdravljenje.

Na tem naslovu so opisani učinkoviti načini zdravljenja z alergijami na veki.

Z kompleksnim zdravljenjem alergijskih bolezni ima zdravilo pozitiven učinek:

 • izpuščaji drugačne narave;
 • zmanjšano otekanje tkiva;
 • povečuje se pretok adrenalina v krvi, stimulira se delovanje živčnega sistema;
 • normalno stanje z alergijami različne stopnje.

Približno polovica volumna učinkovine se veže na krvno plazmo. Ostanki zdravila se izločajo skozi črevesje (80%) in z urinom (manj kot 20%).

Kalcijev klorid: indikacije

Zdravilo se priporoča v kompleksnem zdravljenju mnogih alergijskih bolezni. Predpogoj je kombinacija kalcijevega klorida in sodobnih antihistaminikov: Loratadin, Claritin, Erius, Fenistil, Cetirizine. "Vroče injekcije" in uporaba raztopine v notranjosti pozitivno vplivata na stanje alergij.

Indikacije za predpisovanje zdravilne raztopine: t

 • alergični na antibiotike in druga zdravila različnih vrst;
 • polinoza;
 • angioedem;
 • alergijska dermatoza;
 • urtikarija drugačne narave;
 • akutni odziv na uvedbo serumskih beljakovin.

Zdravilo se priporoča za druge negativne pojave v telesu in različne bolezni:

 • Pomanjkanje Ca v hrani;
 • hipokalcemija;
 • osteomalacija;
 • krvavitve drugačne narave;
 • pogoji, v katerih se raven Ca močno zmanjša;
 • nefritis;
 • hepatitis;
 • obdobje dojenja (kot priporoča ginekolog in terapevt);
 • toksični učinki oksalne in fluorične kisline, magnezijeve soli;
 • pljučna tuberkuloza;
 • menopavzi.

Kontraindikacije

Zdravilo ni primerno za bolnike z naslednjimi boleznimi:

 • ateroskleroza (huda faza);
 • urolitiaza;
 • tromboza;
 • nosečnost;
 • prekomerno občutljivost na zdravilno učinkovino;
 • visoka koncentracija kalcijevih ionov v krvi;
 • odpoved ledvic (kronična oblika);
 • sarkoidoza.

Kalcijev klorid se ne sme jemati na podlagi vključitve srčnih glikozidov na seznam zdravilnih učinkovin. Rezultat kombinacije dveh vrst zdravil - kardiotoksičnih učinkov.

Priporočila za uporabo

Glavne vrste vnosa med terapijo:

 • intravensko (struino ali kapalno);
 • oralno dajanje;
 • med elektroforezo.

Otrokom je dovoljena le ena uporaba - uporaba zdravila v notranjosti. Odrasli ustrezajo vsem oblikam: izbiro metode opravi zdravnik.

Priporočila:

 • intravenozno dajanje. Postopek je popularno znan kot "vroče injiciranje" kalcijevega klorida. Za redčenje sestavka uporabimo natrijev klorid, raztopino glukoze (dekstroza). Injekcije opravi zdravstveni delavec. Značilnosti uvedbe kalcijevega klorida: pomembno je, da drog vbrizgate v veno počasi, ne več kot 1,5 ml na minuto. Pri enem postopku količina zdravila ne sme presegati 3 ampule. Kršitev pravil negativno vpliva na srce, dokler se ne ustavi. Po posegu je pacient pod nadzorom specialista 15-20 minut, „ležanje“ je obvezno. Po posegu je nemogoče močno vstati: možne so aritmije, omedlevica, močan padec tlaka;
 • peroralno dajanje. Za interno uporabo zdravnik predpiše koncentracijo raztopine 5 ali 10%. Zdravilo vzemite šele po obroku. Pomembno je, da je odmerek opazen: za otroke je dovoljeno 0,3 ml zdravila na 1 kg telesne mase in največ 10 ml na dan. Dnevni odmerek za odrasle - ne več kot 15 ml, za otroke do 12 mesecev - ne več kot 0,5 ml na dan. Optimalna pogostost uporabe kalcijevega klorida v notranjosti - dva ali trikrat čez dan.

Neželeni učinki

Bolniki prenašajo sprejem in intravensko dajanje kalcijevega klorida. Predpogoj za zmanjšanje tveganja negativnih reakcij - skladnost s pravili uporabe.

Nelagodje med postopki se kaže v naslednjih simptomih:

 • rdečina obraza, občutek toplote;
 • nizek srčni utrip;
 • prehitro hitrost dajanja zdravila povzroči ventrikularno fibrilacijo srca;
 • peroralni kalcijev klorid včasih povzroči zgago, epigastrično bolečino;
 • nekateri bolniki čutijo neprijetno mravljinčenje vzdolž vene, v katero se injicira aktivna raztopina.

Interakcije z zdravili

Koristne informacije o učinkih kalcijevega klorida:

 • kombinaciji z digoksinom, antibiotiki iz skupine tetraciklinov, pripravki železa zmanjšajo absorpcijo teh zdravil. Optimalni interval med vnosom raztopine kalcijevega klorida in navedenimi imeni je najmanj dve uri;
 • sočasno dajanje s tiazidnimi diuretiki povzroča hiperkalciemijo, zmanjšuje stopnjo biološke uporabnosti fenitoina.

Kalcijev klorid je poceni zdravilo za kompleksno terapijo alergijskih reakcij. Glede na prostornino ampule (5 ali 10 ml), embalaža št. 10 stane med 30 in 105 rubljev. Cena kalcijevega klorida se zelo razlikuje glede na proizvajalca.

Ugotovite, kako uporabljati tablete Ketotifen za otroke in odrasle.

Seznam in značilnosti zdravil za urtikarijo pri odraslih najdete na tej strani.

Pojdite na http://allergiinet.com/zabolevaniya/u-vzroslyh/vaskulit.html in preberite o simptomih in zdravljenju alergijskega vaskulitisa.

Dodatne informacije

Med zdravljenjem s kalcijevim kloridom mora zdravnik bolnika obvestiti o učinku zdravila na telo. Prepovedano je samostojno injicirati zdravilno raztopino: kršiti pravila, preseči koncentracijo aktivne sestavine (5% ali več), hitrost dajanja pogosto povzroči nekrozo tkiva.

Opomba:

 • prepovedano je subkutano ali intramuskularno injicirati kalcijev klorid: možno hudo draženje, smrt tkiva;
 • ko se daje intravensko, pacient čuti toploto v ustih, nato se toplota razširi na druge dele telesa;
 • z uvedbo vene so lahko bolečine vzdolž žil, rdečina tkiv;
 • zdravilo se prodaja v lekarnah brez recepta, vendar zdravniki močno odsvetujejo samozdravljenje. Neupoštevanje odmerka pogosto povzroči resne neželene učinke, kršitev volumna ali koncentracije zdravila je nevarno za bolnike, zlasti za otroke;
 • Z videzom toplote, nelagodjem, veliko ljudi panike, vstanejo iz kavča, vzamejo tablete o temperaturi. Nepravilno delovanje pogosto poškoduje srčno-žilni sistem. Nadzor s strani izvajalca zdravstvenih storitev zmanjšuje tveganje za neželene učinke: specialist bo bolniku povedal, kako naj se obnaša po vročem injiciranju ali peroralnem vnosu, kakšni občutki ne bi smeli zastraševati in za kakšne dogodke boste potrebovali nujno pomoč zdravnika.

Bolnik mora upoštevati temperaturo shranjevanja zdravilne raztopine: od +15 do 25 stopinj. Zamrzovanje posode z zdravilom je prepovedano: sestava izgubi svoje aktivne lastnosti. Prepričajte se, da zdravilo ampule ne hranite pred sončno svetlobo in napravami za ogrevanje. Raztopina za peroralno in intravensko dajanje velja pet let.

Analogi

Druga imena so primerna za obnavljanje staleža Ca. Veliko zdravil je dražje od kalcijevega klorida. Izbor orodja in optimalen način uporabe izvaja zdravnik.

Ca pripravki s podobnim učinkom: t

 • Latoxyl.
 • Glukozil.
 • Natrijev klorid.
 • Reamberin.
 • Xylate
 • Magnezijev sulfat.

Ocene

Mnogi bolniki opažajo pomembno izboljšanje stanja po vročih injekcijah in notranjem vnosu zdravilne raztopine. Terapevtski učinek je pogosto opazen po prvem postopku.

Ne zelo prijeten trenutek - občutek toplote po vsem telesu, nelagodje, zardevanje obraza med postopkom. Če kršite pravila uvedbe sestave pogosto zdi začasne težave s srčno dejavnostjo, krši kazalnike krvnega tlaka. S strogim upoštevanjem navodil so koristi jemanja kalcijevega klorida ali "vročega injiciranja" veliko večje kot neugodje med zdravljenjem.

Raztopina kalcijevega klorida: indikacije in načini uporabe

Za normalno delovanje mora naše telo v celoti prejeti vse snovi, ki jih potrebuje.

Kronična pomanjkanja kalcija lahko poškoduje telo, na primer, kršitev kostnega tkiva, zmanjšanje hitrosti prenosa živčnih impulzov, nenormalen srčni ritem in proces strjevanja krvi, razvoj osteoporoze.

V našem dnevnem prehranskem kalciju ni dovolj, zato zdravniki bolnikom svetujejo, naj jemljejo zdravila, ki temeljijo na njej. Ker se čista oblika kalcija v človeškem telesu praktično ne absorbira z injekcijo ali peroralno, jo je treba jemati v kombinaciji s topnimi solmi.

Najbolj priljubljena od teh zdravil je kalcijev klorid, v farmakologiji imenovan kalcijev klorid. Farmacevtska industrija ga sprosti v obliki raztopine, ki jo lahko dajemo kot intravensko injekcijo in, če je potrebno, peroralno. Če želite kupiti kalcijev klorid v lekarni za domačo uporabo, recept ni potreben.

Sestava zdravila in oblika njegovega sproščanja

Kalcijev klorid je na voljo kot brezbarvna prosojna tekočina za intravensko dajanje. Raztopina na ml vsebuje 100 mg kalcijevega klorida.

Indikacije za uporabo

Kalcijev klorid ima ne le zelo koristen učinek na delo vseh telesnih sistemov, temveč tudi preprečuje vnetje tkiva in povečuje odpornost na različne okužbe, kar zmanjšuje škodo, ki jo lahko povzroči človeškemu telesu. Torej je možnost uporabe tega orodja v medicini zelo številna.

Najpogosteje je prehrana s kalcijem predpisana za naslednje indikacije:

 • Zdravljenje hepatitisa in nefritisa;
 • Različne dermatološke bolezni;
 • Povečana človeška potreba po kalciju;
 • Zastrupitev s solmi magnezija in fluora ter oksalne kisline;
 • Dolgotrajno imobilizacijo;
 • Slabost dela;
 • Alergija (npr. Seneni nahod, urtikarija, alergijska dermatoza);
 • Akutna izguba krvi v pljučni, maternični, gastrointestinalni in nosni krvavitvi;
 • Postoperativno obdobje.

Kalcijev klorid se uporablja tudi za pranje ran in sluznic na očeh doma in je del topil za farmakološke pripravke.

Kontraindikacije

 • Kronična odpoved ledvic;
 • Nagnjenost k trombozi;
 • Urolitiaza;
 • Izrazita ateroskleroza;
 • Sočasno jemanje srčnih glikozidov z njim (uporaba kalcijevega klorida ni priporočljiva, kardiotoksični učinek zdravil se poveča);
 • Preobčutljivost za zdravilo;
 • Sarkoidoza;
 • Nosečnost in dojenje - dojenje (če je med dojenjem potrebno jemati kalcijev klorid, prenehanje dojenja).

Sposobnost nadzora nad transportom ne vpliva na vnos kalcijevega klorida.

Načini uporabe

Navodila za uporabo kalcijevega klorida kažejo, da se zdravilo lahko uporablja na različne načine. Lahko ga dajemo intravensko (kapljično ali reaktivno) ali zaužijemo, možno ga je tudi vnašati v telo s pomočjo elektroforeze skozi kožo - neposredno zadeti zdravilo v mišico ali podkožno tkivo lahko povzroči veliko škodo zdravju - močno lokalno draženje in celo nekrozo okoliških tkiv.

V primerih, ko je predpisana intravenska uporaba zdravila, je treba kalcijev klorid razredčiti v 100 - 200 ml s 5% raztopino dekstroze (glukoze) ali 0,9% raztopine natrijevega klorida.

Nastala raztopina, preden se vnese v kri, se segreje na telesno temperaturo. Injiciranje poteka počasi - ne več kot 0,75 - 1,5 ml (to je največ 8 kapljic) na minuto. Če se injiciranje izvede hitro, se lahko stanje srčno-žilnega sistema močno poškoduje, celo do srčnega zastoja.

Ob dajanju intravenskega kalcijevega klorida se bolnik po telesu počuti povišano (popularno se ta postopek imenuje "vroča injekcija") in okus krede v ustih. To bo znižalo krvni tlak, slabost, aritmijo in sinkopo.

Če se med postopkom pojavi rdečina na mestu injiciranja ali če bolnik čuti bolečino, je treba zdravljenje prekiniti.

Ko je injiciranje opravljeno, mora pacient ostati nekaj časa (ne več kot 20 minut) pod nadzorom zdravnika v ležečem položaju. Običajno se na injekcijo daje do 3 ampule. Vnos kalcijevega klorida je predpisan samo za odrasle. Otroško raztopino kalcijevega klorida je treba jemati izključno znotraj.

Raztopino kalcijevega klorida je treba popiti po obroku, največji dnevni odmerek, ki ga nikoli ne smete preseči, za otroke je 15 mililitrov (0,3 ml na 1 kg teže), da ne bi poškodovali prevelikega odmerka zdravila, in odraslih - 10 - 15 mililitrov sredstev. Praviloma je za interno uporabo predpisana petodstotna raztopina zdravila.

Pogoji skladiščenja in rok uporabnosti

Rok uporabnosti zdravila s kalcijevim kloridom je 5 let, če je pravilno shranjen, tudi doma, v temnem prostoru pri temperaturi zraka, ki ni višja od 25 stopinj.

Čeprav se kalcijev klorid prosto prodaja v lekarnah, vsaka embalaža z zdravilom vsebuje navodila, v katerih so opisani vsi odmerki, kontraindikacije, sestava, možna škoda, če se uporablja nepravilno, in ni priporočljivo, da ga vzamete za domačo uporabo.

Raztopino kalcijevega klorida lahko uporabite za zunanjo uporabo, tako da ne škoduje zdravju.

KALCIJEV KLORID

Farmakokinetika

V krvi je v ioniziranem in vezanem stanju.
Fiziološka aktivnost je del ioniziranega kalcija. Izloča se v kostno tkivo. Izloča iz telesa z urinom, večinoma - z blatom.

Indikacije za uporabo

Nezadostnost obščitničnih žlez (spazmofilija, tetanija), povečano izločanje kalcija iz telesa (zlasti pri dolgotrajni nepokretnosti), alergijske bolezni (angioedem, koprivnica, seneni nahod, serumska bolezen), vključno s tistimi, ki jih povzročajo zdravila; za zmanjšanje prepustnosti žilne stene (radiacijska bolezen, hemoragični vaskulitis), s plevritisom, pljučnico, endometritisom, adneksitisom; kožne bolezni (luskavica, ekcem, srbenje); s strupenimi poškodbami jeter, parenhimskim hepatitisom, nefritisom; eklampsija; paroksizmalna mioplegija (hiperkalemična oblika).
Pripravek Kalcijev klorid se uporablja za zunanjo in notranjo krvavitev, ki se vbrizga kot protistrup za zastrupitev z oksalno kislino in njenimi solmi, topnimi solmi fluorove kisline, solmi magnezija.
Dodelite tudi kompleksno stimulacijo poroda, kompleksno zdravljenje (v kombinaciji z antialergijskimi zdravili) alergijskih bolezni.

Način uporabe

Kalcijev klorid se daje intravensko v bolusu (zelo počasi) in intravensko (počasi). Intravensko kapljanje: 5 do 15 ml zdravila se razredči v 100 do 200 ml natrijevega klorida, raztopina za injiciranje 0,9% ali
glukoza, injekcija za 5%; 5 kapljic na minuto, 1-3 krat na dan. Intravenska injekcija potoka: 5 ml zdravila se daje v 3 do 5 minutah.
Trajanje tečaja je določeno z naravo, potekom bolezni, doseženim terapevtskim učinkom.

Neželeni učinki:
Kalcijev klorid, če ga dajemo intravensko, lahko povzroči bradikardijo in s hitrim dajanjem - ventrikularno fibrilacijo.

Kontraindikacije

Kontraindikacije za uporabo kalcijevega klorida so: tromboza in nagnjenost k njih, tromboflebitis, izrazita ateroskleroza, hiperkalciemija, otroštvo.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili

Ni združljiv s tetraciklinom. S hkratno uporabo zmanjša učinek zaviralcev kalcijevih kanalov, pri čemer kinidin - verjetno upočasni intraventrikularno prevajanje in poveča toksičnost kinidina. Med zdravljenjem s srčnimi glikozidi ni priporočljiva parenteralna uporaba kalcijevega klorida zaradi povečane kardiotoksičnosti.

Preveliko odmerjanje

Preveliko odmerjanje zdravila Kalcijev klorid lahko povzroči zmanjšanje srčne aktivnosti in pojav tahikardije.

Pogoji skladiščenja

Hraniti izven dosega otrok pri temperaturi 15-25 ° C. Datum izteka 5 let.

Obrazec za sprostitev

Raztopina kalcijevega klorida za injiciranje.
5 ml ali 10 ml v ampuli; na 10 ampul v škatli;
Na 5 ml abo na 10 ml v ampuli; 5 ampul v pretisnem omotu; 2 pretisna omota v paketu.

Sestava:
1 ml pripravka Kalcijev klorid vsebuje kalcijev klorid 0,1 g.
Pomožne snovi: voda za injekcije.

Zakaj uporabljati kalcijev klorid intravensko?

Zdravilo s toničnim, antialergijskim, protivnetnim delovanjem Kalcijev klorid: oralna in intravenska navodila za uporabo v t

Nepravilno delovanje organov in sistemov, akutne imunske reakcije, alergijske bolezni se pogosto pojavijo zaradi pomanjkanja nekaterih snovi. Kalcijev klorid kompenzira pomanjkanje uporabne sestavine, poveča odpornost na tuje agente, zmanjša občutljivost telesa.

Kako kalcijev klorid pri alergijah? Kako uporabljati zdravilo v obliki raztopine? Kakšne so prednosti in slabosti kalcijevega klorida? Odgovori v članku.

Zdravilo s toničnim, protialergijskim, protivnetnim delovanjem je bistra tekočina za intravensko dajanje ali peroralno dajanje.

Zdravilna raztopina je v ampulah, koncentracija je 10%, volumen zdravila v vsaki posodi je 5 ali 10 ml. Pomožna snov je voda za injekcije. Škatla vsebuje 10 ampul.

Ukrep

V skladu s pravili uporabe zdravila daje pomemben terapevtski učinek:

 • presnovni procesi se normalizirajo;
 • zmanjšano tveganje za napade zaradi pomanjkanja kalcija;
 • zmanjšuje prepustnost celic in žilne stene;
 • pacient pogosteje okreva po hudi bolezni;
 • kaže se zmerni diuretični učinek;
 • zmanjša se občutljivost organizma na vpliv dražilnih snovi;
 • vnetni procesi se pojavljajo manj pogosto;
 • infekcijske snovi težje delujejo v telesu;
 • nadledvične žleze izločajo več epinefrina.

Z kompleksnim zdravljenjem alergijskih bolezni ima zdravilo pozitiven učinek:

 • izpuščaji drugačne narave;
 • zmanjšano otekanje tkiva;
 • povečuje se pretok adrenalina v krvi, stimulira se delovanje živčnega sistema;
 • normalno stanje z alergijami različne stopnje.

Približno polovica volumna učinkovine se veže na krvno plazmo. Ostanki zdravila se izločajo skozi črevesje (80%) in z urinom (manj kot 20%).

Kalcijev klorid: indikacije

Zdravilo se priporoča v kompleksnem zdravljenju mnogih alergijskih bolezni. Predpogoj je kombinacija kalcijevega klorida in sodobnih antihistaminikov: Loratadin, Claritin, Erius, Fenistil, Cetirizine. "Vroče injekcije" in uporaba raztopine v notranjosti pozitivno vplivata na stanje alergij.

Pomembno je! Učinkovito sestavo za krepitev telesa predpisuje le zdravnik: samostojni sprejem, pomanjkanje posebnega znanja povzroča zaplete. Prepovedano je uporabljati kalcijev klorid kot glavno sestavino za odpravo znakov alergije.

Indikacije za predpisovanje zdravilne raztopine: t

Zdravilo se priporoča za druge negativne pojave v telesu in različne bolezni:

 • Pomanjkanje Ca v hrani;
 • hipokalcemija;
 • osteomalacija;
 • krvavitve drugačne narave;
 • pogoji, v katerih se raven Ca močno zmanjša;
 • nefritis;
 • hepatitis;
 • obdobje dojenja (kot priporoča ginekolog in terapevt);
 • toksični učinki oksalne in fluorične kisline, magnezijeve soli;
 • pljučna tuberkuloza;
 • menopavzi.

Kontraindikacije

Zdravilo ni primerno za bolnike z naslednjimi boleznimi:

 • ateroskleroza (huda faza);
 • urolitiaza;
 • tromboza;
 • nosečnost;
 • prekomerno občutljivost na zdravilno učinkovino;
 • visoka koncentracija kalcijevih ionov v krvi;
 • odpoved ledvic (kronična oblika);
 • sarkoidoza.

Kalcijev klorid se ne sme jemati na podlagi vključitve srčnih glikozidov na seznam zdravilnih učinkovin. Rezultat kombinacije dveh vrst zdravil - kardiotoksičnih učinkov.

Priporočila za uporabo

Glavne vrste vnosa med terapijo:

 • intravensko (struino ali kapalno);
 • oralno dajanje;
 • med elektroforezo.

Otrokom je dovoljena le ena uporaba - uporaba zdravila v notranjosti. Odrasli ustrezajo vsem oblikam: izbiro metode opravi zdravnik.

Priporočila:

 • intravenozno dajanje. Postopek je popularno znan kot "vroče injiciranje" kalcijevega klorida. Za redčenje sestavka uporabimo natrijev klorid, raztopino glukoze (dekstroza). Injekcije opravi zdravstveni delavec. Značilnosti uvedbe kalcijevega klorida: pomembno je, da drog vbrizgate v veno počasi, ne več kot 1,5 ml na minuto. Pri enem postopku količina zdravila ne sme presegati 3 ampule. Kršitev pravil negativno vpliva na srce, dokler se ne ustavi. Po posegu je pacient pod nadzorom specialista 15-20 minut, „ležanje“ je obvezno. Po posegu je nemogoče močno vstati: možne so aritmije, omedlevica, močan padec tlaka;
 • peroralno dajanje. Za interno uporabo zdravnik predpiše koncentracijo raztopine 5 ali 10%. Zdravilo vzemite šele po obroku. Pomembno je, da je odmerek opazen: za otroke je dovoljeno 0,3 ml zdravila na 1 kg telesne mase in največ 10 ml na dan. Dnevni odmerek za odrasle - ne več kot 15 ml, za otroke do 12 mesecev - ne več kot 0,5 ml na dan. Optimalna pogostost uporabe kalcijevega klorida v notranjosti - dva ali trikrat čez dan.

Opomba! Ali ste vedeli, da se kalcijev klorid aktivno uporablja v kozmetičnih ambulantah in za učinkovito čiščenje kože doma? Nežen piling poteka z uporabo mila za dojenčke, zdravilne raztopine in bombažnih blazinic. Učinek postopka je odstranitev črnih madežev, zmanjšanje mastne kože, zoženje por, preprečevanje vnetnih procesov v zgornjih plasteh povrhnjice med hormonsko prilagoditvijo telesa.

Neželeni učinki

Bolniki prenašajo sprejem in intravensko dajanje kalcijevega klorida. Predpogoj za zmanjšanje tveganja negativnih reakcij - skladnost s pravili uporabe.

Nelagodje med postopki se kaže v naslednjih simptomih:

 • rdečina obraza, občutek toplote;
 • nizek srčni utrip;
 • prehitro hitrost dajanja zdravila povzroči ventrikularno fibrilacijo srca;
 • peroralni kalcijev klorid včasih povzroči zgago, epigastrično bolečino;
 • nekateri bolniki čutijo neprijetno mravljinčenje vzdolž vene, v katero se injicira aktivna raztopina.

Interakcije z zdravili

Koristne informacije o učinkih kalcijevega klorida:

 • kombinaciji z digoksinom, antibiotiki iz skupine tetraciklinov, pripravki železa zmanjšajo absorpcijo teh zdravil. Optimalni interval med vnosom raztopine kalcijevega klorida in navedenimi imeni je najmanj dve uri;
 • sočasno dajanje s tiazidnimi diuretiki povzroča hiperkalciemijo, zmanjšuje stopnjo biološke uporabnosti fenitoina.

Kalcijev klorid je poceni zdravilo za kompleksno terapijo alergijskih reakcij. Glede na prostornino ampule (5 ali 10 ml), embalaža št. 10 stane med 30 in 105 rubljev. Cena kalcijevega klorida se zelo razlikuje glede na proizvajalca.

Dodatne informacije

Med zdravljenjem s kalcijevim kloridom mora zdravnik bolnika obvestiti o učinku zdravila na telo. Prepovedano je samostojno injicirati zdravilno raztopino: kršiti pravila, preseči koncentracijo aktivne sestavine (5% ali več), hitrost dajanja pogosto povzroči nekrozo tkiva.

Opomba:

 • prepovedano je subkutano ali intramuskularno injicirati kalcijev klorid: možno hudo draženje, smrt tkiva;
 • ko se daje intravensko, pacient čuti toploto v ustih, nato se toplota razširi na druge dele telesa;
 • z uvedbo vene so lahko bolečine vzdolž žil, rdečina tkiv;
 • zdravilo se prodaja v lekarnah brez recepta, vendar zdravniki močno odsvetujejo samozdravljenje. Neupoštevanje odmerka pogosto povzroči resne neželene učinke, kršitev volumna ali koncentracije zdravila je nevarno za bolnike, zlasti za otroke;
 • Z videzom toplote, nelagodjem, veliko ljudi panike, vstanejo iz kavča, vzamejo tablete o temperaturi. Nepravilno delovanje pogosto poškoduje srčno-žilni sistem. Nadzor s strani izvajalca zdravstvenih storitev zmanjšuje tveganje za neželene učinke: specialist bo bolniku povedal, kako naj se obnaša po vročem injiciranju ali peroralnem vnosu, kakšni občutki ne bi smeli zastraševati in za kakšne dogodke boste potrebovali nujno pomoč zdravnika.

Bolnik mora upoštevati temperaturo shranjevanja zdravilne raztopine: od +15 do 25 stopinj. Zamrzovanje posode z zdravilom je prepovedano: sestava izgubi svoje aktivne lastnosti. Prepričajte se, da zdravilo ampule ne hranite pred sončno svetlobo in napravami za ogrevanje. Raztopina za peroralno in intravensko dajanje velja pet let.

Analogi

Druga imena so primerna za obnavljanje staleža Ca. Veliko zdravil je dražje od kalcijevega klorida. Izbor orodja in optimalen način uporabe izvaja zdravnik.

Ca pripravki s podobnim učinkom: t

 • Latoxyl.
 • Glukozil.
 • Natrijev klorid.
 • Reamberin.
 • Xylate
 • Magnezijev sulfat.

Mnogi bolniki opažajo pomembno izboljšanje stanja po vročih injekcijah in notranjem vnosu zdravilne raztopine. Terapevtski učinek je pogosto opazen po prvem postopku.

Ne zelo prijeten trenutek - občutek toplote po vsem telesu, nelagodje, zardevanje obraza med postopkom. Če kršite pravila uvedbe sestave pogosto zdi začasne težave s srčno dejavnostjo, krši kazalnike krvnega tlaka. S strogim upoštevanjem navodil so koristi jemanja kalcijevega klorida ali "vročega injiciranja" veliko večje kot neugodje med zdravljenjem.

Uporaba kalcijevega klorida v kompleksni terapiji bolezni, povezanih s preobčutljivostjo telesa, mnogi alergiki odobrijo. Zdravilna raztopina je učinkovita v otroštvu in za zdravljenje odraslih bolnikov.

Navodila za uporabo pri zdravljenju alergijskih bolezni so obvezna za študij vseh bolnikov.

Mnoge ženske pozitivno govorijo o poceni orodju kot odlični čistilni raztopini v maski in pilingu za problematično kožo.

Kalcijev klorid - pregledi, aplikacije, navodila

Kalcijev klorid - sredstvo za nadomestitev pomanjkanja kalcija.

Farmakološko delovanje

Kalcijev klorid kompenzira pomanjkanje kalcija v telesu - pomemben element, ki sodeluje pri miokardnem delovanju, tvorbi kosti, koagulaciji krvi, krčenju mišic.

Zdravilo zmanjša prepustnost žilne stene, celice, preprečuje vnetje, poveča odpornost proti okužbam, poveča sproščanje adrenalina v nadledvičnih žlezah.

Obstajajo dobre ocene o kalcijevem kloridu, da zdravilo stimulira simpatično delitev živčnega vegetativnega sistema in ima zmerni diuretični učinek.

Obrazec za sprostitev

Kalcijev klorid se sprosti v ampulah po 5 in 10 ml z raztopino za notranjo uporabo, intravensko.

Indikacije za uporabo Kalcijev klorid

Raztopina kalcijevega klorida je predpisana v razmerah, za katere je značilna povečana potreba po kalciju - obdobje povečane rasti, nosečnosti, dojenja.

Kalcijev Učinkovito klorida s krvavitvijo drugega izvora in lokalizacije, pri alergijskih bolezni (urtikarije, serum srbenje bolezni, angionevrotičnega edema, vročina), astme bronhialnih, edem, prehrambene distrofije, tetanus, spasmophilia, rahitisa, osteomalacija, kolike svinca, pljučno tuberkulozo, hipokalcemije, hipoparatiroidizem, radiacijska bolezen, hemoragični vaskulitis, toksični in parenhimski hepatitis, nefritis, eklampsija, paroksizmalna miogelija, vnetni in eksudativni procesi esa, luskavica, ekcem.

Obstajajo pozitivne ocene kalcijevega klorida, ki se uporablja v primeru slabosti delovne aktivnosti, zastrupitve z magnezijevimi solmi, fluorovo kislino, oksalno kislino

Način uporabe

Intravensko dajanje raztopine poteka počasi (6-8 kPa / min). S 10% raztopino se vnese 1-3 ampule kalcijevega klorida, ki ga razredčimo s 100-200 ml raztopine natrijevega klorida ali 5% raztopine dekstroze.

Znotraj zdravila se jemlje po jedi dva ali tri p / dan. Ponavadi pijejo 5-10% raztopine. Odrasli morajo vzeti 10-15 ml naenkrat, otroci - 5-10 ml.

Kalcijev klorid se v kozmetiki uporablja za lupljenje mastne kože. Za postopek se obraz nanese dvakrat, čaka na sušenje in izpiranje raztopine z milom in vodo. Mrtve celice se navijejo od obraza do grudic in umivajo obraz, dokler se ne umijejo.

Neželeni učinki

Orodje za notranjo uporabo lahko povzroči bolečino v epigastrični regiji, zgago. Ob intravenski uporabi se lahko pojavi vročina, zmanjšanje srčnih kontrakcij. Hitro dajanje zdravila lahko vodi do ne-ritmičnih krčenja srčnih ventriklov.

Kontraindikacije Kalcijev klorid

Ne predpisujte kalcijevega klorida pri izraženi aterosklerozi, s povišano vsebnostjo kalcija v krvi, s predispozicijo za trombozo.

Ne morete hkrati jemati zdravila s fosfati, soli, salicilati, karbonati, sulfati.

Med zdravljenjem je treba upoštevati, da zdravilo zmanjšuje absorpcijo tetraciklinov, peroralnih pripravkov železa, digoksina. Pri sočasni uporabi s tiazidnimi diuretiki se lahko poveča hiperkalciemija, učinkovitost kalcitonina pri tej bolezni in biološka uporabnost fenitoina se lahko zmanjšata.

Po opravljenem pilingu s kalcijevim kloridom se ne sme poravnati dva ali tri dni.

Kalcijev klorid: navodila za uporabo znotraj, intravensko, indikacije, kontraindikacije za zdravilo

Kalcijev klorid je poceni (cena 30-120 rubljev) zdravilo brez recepta. Zdravilo je primerno za intravensko dajanje, lahko pa ga uporabimo tudi po lokalni metodi z elektroforezo (apliciramo jo z električnim tokom). Orodje se pogosto uporablja v sodobni medicini za zdravljenje številnih bolezni.

Značilno za kalcijev klorid

Klorirani kalcij je snov brez vonja z grenko slanim okusom. Sredstva imajo dobro topnost v vodi. V zraku začnejo zamegliti kalcijevi kristali. Taljenje poteka pri temperaturi 34 stopinj.

Pripravek je izveden v obliki praška, ki je pakiran v stekleno posodo, pluta je hermetično zaprta, tako da snov ne trpi zaradi stika z zrakom. Za medicinske namene se zdravilo prodaja v obliki raztopine v ampulah v odmerku 5 in 10 mililitrov. V 1 ml raztopine vsebuje 0,1 g kalcija.

Zdravilo nima analogov in je značilno ekonomično ceno.

Pomanjkanje kalcija

Nezadostna količina kalcija v telesu vodi do zdravstvenih težav. Ta snov vpliva na delovanje glavnih sistemov. Kalcijevi ioni izboljšajo učinkovitost:

 • kardiovaskularni sistem;
 • centralni in periferni živčni sistem;
 • cirkulacijski sistemi;
 • spodbujanje krčenja mišic.

Če plazma vsebuje nezadostno količino kalcija, to kaže na patološke procese, ki se pojavljajo v telesu. Nezadostna količina kalcija povzroči hudo tetanijo (napetost, otrplost, krč). Za obvladovanje te bolezni morate piti zdravilo, ki vsebuje kalcij, v njegovi sestavi.

V krvi je kalcij prisoten v ionizirani obliki. Z uvedbo umetne metode se deponira v tkivih kosti. Presežne snovi se izločajo preko ledvic ali skozi črevesje.

Zdravilo na recept

Glavna funkcija kalcijevega klorida je obnoviti zalogo snovi v telesu. Ta element je potreben za uspešno delovanje miokarda, sodeluje pri tvorbi kostnega tkiva in prispeva k izboljšanju procesa strjevanja krvi. Zdravilo ima naslednje pozitivne učinke na zdravje:

 • krepi stene krvnih žil in celic;
 • ščiti pred okužbami;
 • krepitev imunitete;
 • poveča proizvodnjo adrenalina v nadledvičnih žlezah.

Kalcijevi ioni izboljšujejo aktivnost prevajanja živčnih impulzov, krepijo kostno tkivo in povečajo kontraktilnost srčnih mišic.

Kalcijev klorid se proizvaja v obliki tekoče snovi prozorne barve, ki je pakirana v ampulah. Zdravilo pomaga zdraviti naslednje:

Kalcijev klorid ima rahel diuretični učinek. Zdravilo spodbuja strjevanje krvi v prisotnosti krvavitve. To zdravilo je trenutno najboljši hemostatični agent. S tem zdravilom lahko odstranite simptome zastrupitve. Zdravilo pomaga odpraviti vnetne in eksudativne pojave, ki spremljajo:

V ginekologiji s pomočjo tega zdravila se borijo proti endometritisu, ki se pojavi v akutni fazi. Indikacije za uporabo: krvavitev iz maternice. Zdravilo je predpisano tudi za spodbujanje dela.

Kljub dejstvu, da se zdravilo prosto spušča, brez zdravniškega recepta, zdravila ne morete uporabljati doma. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo zelo resne posledice.

Ampak kot kozmetični izdelek - maske in skarb, pripravljen doma, je zdravilo zelo primerno, ga lahko dodate tudi v šampone in balzame za lase. Zdravilo je primerno za čiščenje kože pred mrtvimi celicami.

Po posegu ni priporočljivo, da se nekaj dni izpostavite neposredni sončni svetlobi, da preprečite opekline kože.

Navodila za uporabo

Navodila za uporabo navajajo, da je zdravilo "kalcijev klorid" namenjeno samo za intravensko dajanje. Obstajajo pa tudi drugi načini prejemanja sredstev. Preden se zdravite z zdravilom, preberite navodila za uporabo v notranjosti. Zdravilo se lahko uporablja na naslednje načine:

 • intravensko, injekcijsko brizganje s curkom v 5 minutah nalijemo do 5 ml sredstev;
 • kapljično - kalcijev klorid razredčimo s 5% raztopino glukoze ali fiziološko raztopino, da preprečimo bradikardijo, zdravilo injiciramo počasi s hitrostjo 6 kapljic na minuto, pred uporabo segrevamo, dokler ne doseže telesne temperature;
 • raztopina se uporablja za elektroforezo.

Navodila za uporabo znotraj:

Kalcijev klorid se lahko jemlje peroralno po obroku, vendar morate slediti odmerku - en odmerek ne sme biti večji od 15 ml, odmerek za otroke je v razponu od 5 do 10 ml, pri jemanju zdravila pa lahko ima zgaga, meteorizem, bolečine v trebuhu;

Med drugim se zdravilo uporablja lokalno za zdravljenje ran, prav tako pa lahko sperejo tudi sluzno tkivo očesa.

V procesu zdravljenja v krvi oseba čuti vročino, v ustih se pojavi okus limete. Morda se zmanjša pritisk, bolnik se lahko počuti slabotno, ne da bi se celo onesvestil. Naenkrat se ne vstavi več kot 3 ampule. Po injiciranju mora biti bolnik približno pol ure pod nadzorom zdravnika.

Zdravljenje z zdravilom poteka pod nadzorom kalcija v krvi. V obdobju zdravljenja je treba opustiti vožnjo z vozili in odpraviti interakcijo z nevarnimi mehanizmi.

Kalcijev glukonat v kozmetologiji (luščenje kože)

Kalcijev glukonat se pogosto uporablja v kozmetologiji. Uporablja se za lupljenje kože. Za čiščenje obraza mrtvih celic se sredstvo nanese na površino kože obraza in ni potrebno zdraviti območja okoli oči.

Ko je zdravilo razdeljeno po koži, počakajte, da se posuši. Nato se postopek ponovno izvede, sredstva pa se odstranijo z vlažno bombažno blazinico, mrtve celice pa se zvijejo v kroglice in zlahka odstranijo kožo.

Po končanem zasedanju mora biti obraz temeljito sprati s toplo vodo.

Preden začnete piling, morate preveriti, ali obstaja alergijska reakcija. Če želite to narediti, roko na mestu, kjer bo koža tanjša, dal nekaj kapljic zdravila. Po nekaj minutah preverite rezultat. Če se pojavi alergijska reakcija, je treba postopek peelinga prekiniti.

Kontraindikacije

Kalcijev klorid ne more uporabiti vsak, obstajajo kontraindikacije za uporabo. Pri taki diagnozi ni predpisan ateroskleroza. Tudi tega orodja ne morete vzeti, če je vsebnost kalcija v telesu presežena. Če je oseba nagnjena k tvorjenju krvnih strdkov, je kalcijev klorid kontraindiciran za sprejem.

Izogibajte se skupni rabi z naslednjimi snovmi:

 • fosfati;
 • salicilati;
 • soli svinca in srebra;
 • karbonati;
 • sulfati.

Med zdravljenjem je treba upoštevati, da zdravilo zmanjša absorpcijo tetraciklinov in zdravil, ki vključujejo železo. Ne jemljite ga z digoksinom. Zdravilo ni predpisano otrokom, mlajšim od enega leta.

Neželeni učinki

Če se zaužije kalcijev klorid, se lahko bolečina pojavi predvsem v trebušni slinavki, bolečina pa se lahko pojavi na drugem območju. V trebušni želodec kalcijev klorid povzroči zgago.

Intravensko dajanje spremlja neuspeh srčnega ritma. Pojavi se kaotično bitje srca. Ta učinek se pogosto pojavi, če je bila hitrost dajanja zdravila presežena.

Kalcijev klorid je edinstveno zdravilo. Zdravilo pomaga pri obvladovanju različnih bolezni. Da bi preprečili zaplete, morate vedeti, kako jemati to zdravilo.

Kalcijev klorid

Kalcijev klorid je zdravilo z antialergijskimi, hemostatskimi in protivnetnimi učinki, ki normalizira izmenjavo kalcija in fosforja v telesu.

Farmakološko delovanje

Kalcijev klorid se uporablja za obnavljanje pomanjkanja kalcija - element v sledovih, ki je potreben za celotno življenje telesa.

Kalcij ima pomembno vlogo pri tvorbi in povečanju gostote kostnega tkiva, sodeluje pri prenosu živčnih impulzov in koagulaciji krvi ter pri zmanjševanju gladkih in skeletnih mišic.

Zagotavlja normalno delovanje srčno-žilnega sistema (vključno z delom miokarda), preprečuje nevarnost razvoja nalezljivih in vnetnih procesov, pomaga zmanjšati prepustnost celičnih membran in žilnih sten.

Z intravenozno aplikacijo kalcijevega klorida v ampulah se izvaja stimulacija vegetativnega živčnega sistema, nadledvične žleze pa se aktivirajo z adrenalinskim izločanjem. Glede na pregled kalcijevega klorida opazimo zmerni diuretični učinek, ko se zdravilo infundira v veno.

Obrazec za sprostitev

Zdravilo je na voljo v obliki: 5% in 10% raztopina za peroralno dajanje, ki se prodaja v 200 ml pločevinkah; 10% raztopina za intravenozno dajanje, v ampulah po 5 ali 10 ml, v papirni embalaži po 10 kosov.

Indikacije za uporabo

Raztopina kalcijevega klorida se priporoča za uporabo v skladu z navodili:

 • Bolezni, ki se pojavijo s povečano vaskularno prepustnostjo;
 • Krvavitve različnih genez;
 • Alergijske bolezni - seneni nahod, serumska bolezen, srbenje, koprivnica, angioedem in drugi;
 • Stanja, ki vključujejo povečano izločanje kalcija iz telesa - s kronično drisko, sekundarno hipokalcemijo zaradi dolgotrajne uporabe diuretikov;
 • Kožne bolezni - ekcem, luskavica, srbenje;
 • Motnje presnove kalcija;
 • Nezadostno delovanje obščitničnih žlez;
 • Hepatitis parenhimski in toksični, nefritis, eklampsija;
 • Pleuritis, pljučnica, adneksitis, endometritis.

Kalcijev klorid se uporablja za zdravljenje bronhialne astme, distrofičnega prebavnega edema, rahitisa, pljučne tuberkuloze, osteomalacije, za spodbujanje šibke delovne aktivnosti. Prav tako se je v skladu s pregledi kalcijevega klorida dokazal kot protistrup za zastrupitev z topnimi magnezijevimi solmi, fluorovo kislino in oksalno kislino.

Doziranje in administracija

Pri predpisovanju intravenske uporabe raztopine kalcijevega klorida v ampulah zdravilo dajemo zelo počasi - 6 kapljic na minuto, pred uporabo, sredstvo v odmerku 5-10 ml razredčimo v 100-200 ml izotonične raztopine natrijevega klorida ali 5% dekstroze.

Inkjet raztopino vlijemo v odmerku 5 ml za 4-5 minut. Pri uporabi zdravila v odmerku za odrasle je 10-15 ml, za otroke - do 5-10 ml, 2-3 krat na dan po obroku.

Trajanje zdravljenja določi zdravnik in je odvisno od vrste in resnosti bolezni.

Uporaba za luščenje kože

Raztopina kalcijevega klorida je bila uporabljena tudi v kozmetiki - kot sredstvo za lupljenje mastne in normalne kože.

Raztopino nanesemo na čisto kožo obraza (izognemo se območjem okoli oči), počakamo na sušenje in ponavljanje postopka, nato pa očistimo masažne linije z milnico s pomočjo bombažne blazinice ali na konicah prstov, očistimo obraz.

Mrtve kožne celice se zvalijo v kosmiči in se zlahka odstranijo, umivajo obraz, da odstranijo grudice. Po končanem postopku se obraz spere s toplo vodo, ne obriše se z brisačo in pusti vodo, da se vpije v kožo.

Pred uporabo kalcijevega klorida za piling priporočamo, da za varnost uporabite test - na zadnji strani komolca spustite nekaj kapljic raztopine in počakajte 10-15 minut na možne znake alergijske reakcije. V primeru neželenih učinkov se luščenje ne sme izvajati.

Kontraindikacije

Uporaba zdravila je kontraindicirana pri aterosklerozi, hiperkalcemiji, nagnjenosti k trombozi, preobčutljivosti na zdravilo. Kalcijev klorid je prepovedano vnašati intramuskularno ali subkutano, saj lahko to povzroči hudo draženje in nekrozo tkiva. Ko uporabljate kalcijev klorid za luščenje, ne smete biti na soncu 2-3 dni.

Neželeni učinki

Glede na ocene kalcijevega klorida, lahko zdravilo, ko ga dajemo, povzroči gastritis, zgago, slabost, bruhanje in intravensko dajanje - pojav bradikardije, občutkov povišane telesne temperature, zardevanja obraza. Če se je zdravilo dajalo prehitro, so opazili ventrikularno fibrilacijo srca (kaotične kontrakcije srčne mišice).

Interakcije z zdravili

Nezdružljiva uporaba raztopine v kombinaciji z zdravili, ki vključujejo tartrate, karbonate ali fosfate, pa tudi magnezijev sulfat in tetracikline. Ob sočasni uporabi zdravila s tiazidnimi diuretiki se lahko pojavi hiperkalciemija, pri čemer se fenitoin zmanjša biološka uporabnost slednjega.

Kalcijev klorid z vročim injiciranjem - podrobne indikacije za uporabo

Če vam je dodeljena vroča injekcija kalcijevega klorida, je treba upoštevati indikacije za uporabo in kontraindikacije. To ni enostavna intravenska injekcija. Spremlja ga pojav nenavadnih občutkov, ko je celotno telo prekrito z močno toploto. Takšna reakcija lahko privede do zmede ali celo prestraši osebo, ki je prvič naletela na uporabo zdravila.

Indikacije za uporabo

Kaj je vroče kurac in zakaj? Kalcijev klorid je vključen v terapevtsko shemo številnih somatskih in nalezljivih bolezni.

To je zaradi svojih zdravilnih lastnosti: protivnetno, razstrupljevalno, antihistaminsko in hemostatično.

Zdravilo učinkovito obnavlja pomanjkanje kalcija v človeškem telesu, sodeluje pri uravnavanju presnove kalcija in fosforja ter zmanjšuje prepustnost kapilarnih sten.

Kalcijev klorid se uporablja za zdravljenje naslednjih bolezni:

 1. Alergijske reakcije različnih etiologij. To so lahko seneni nahod, kožne manifestacije individualne nestrpnosti do kozmetike, urtikarije, angioedema, serumske bolezni, angioedema itd.
 2. Ugriz žuželk. Sestava sline mnogih majhnih parazitov vključuje dražilne sestavine, ki povzročajo hudo srbenje in otekanje kože. Kalcijev klorid pomaga ublažiti klinične manifestacije in izboljšati počutje žrtve.
 3. Nestrpnost do drog. Vroča injekcija v veno ima izrazit antihistaminični učinek.
 4. Krvavitev Orodje bo pomagalo preprečiti izgubo krvi, ne glede na to, kje se nahaja zaradi hemostatskega učinka. Kalcijev klorid se ne uporablja neodvisno, temveč kot dodatno sredstvo pri zdravljenju gastrointestinalnih, materničnih, nazalnih in drugih krvavitev.
 5. Kemična zastrupitev. Kalcijev klorid se uporablja kot protistrup za zastrupitev z magnezijevimi, oksalnimi in fluoričnimi kislinami.
 6. Vroče kurac naredite, ko imate krče. Še posebej, če je spazmofilija ali tetanija posledica paratiroidne insuficience.
 7. Spodbujanje poroda. Kalcijev klorid prispeva k odprtju materničnega vratu, ki se uspešno uporablja v primeru šibkega dela.
 8. Zdravilo je indicirano za zmanjšanje kalcija v krvi. Njegov vstop v krvni obtok bo pomagal obnoviti zahtevano raven elementa v sledovih in preprečil razvoj hipokalcemskega titana.
 9. Huda jetrna bolezen. Ti vključujejo parenhimski hepatitis in toksične poškodbe hepatocitov.
 10. Vnetni procesi ledvic, zlasti nefritis.
 11. Bolezni kože s kronično in rekurentno naravo. To je luskavica, ekcem in druge bolezni.
 12. Eklampsija. Zdravilo ima izrazito antikonvulzivno aktivnost. Uporablja se v primeru preeklampsije in eklampsije pri nosečnicah v 2 in 3 trimesečjih.
 13. Hemoragični vaskulitis, radiacijska bolezen in druge bolezni, pri katerih se povečuje prepustnost krvnih žil.
 14. Pomanjkanje kalcija v krvi. Opaženo med nosečnostjo in dojenjem.
 15. Nezadosten vnos elementov v sledovih s hrano, kot tudi nepopolna asimilacija v prebavnem traktu človeka zaradi resnih bolezni prebavil.
 16. Kršitev presnovnih procesov, zaradi česar se zniža raven kalcija v krvi.
 17. Izboljšano izločanje mikrohranil skozi gastrointestinalni trakt in ledvice. Podobno stanje se razvije pri bolnikih zaradi dolgotrajne uporabe diuretikov, antikonvulzivov, glukokortikosteroidov ali pod vplivom dolgotrajne driske.

Kontraindikacije za uporabo in neželeni učinki

Kalcijev klorid ima določene omejitve pri uporabi, ki ga je treba vedno upoštevati pred imenovanjem. Zdravila ne smete jemati pri bolnikih s kronično odpovedjo ledvic, urolitiazo, aterosklerozo krvnih žil in nagnjenostjo k trombozi.

Kalcijev klorid se ne sme jemati hkrati s srčnimi glikozidi, ker lahko poveča njihov kardiotoksični učinek. To zahteva takojšnjo prilagoditev odmerka, saj je to polno resnih posledic. Prepoved zajema obdobje nosečnosti in dojenja. Prisotnost malignih novotvorb, zlasti sarkoidoze.

Kalcijev klorid je kontraindiciran v primeru posamezne alergijske reakcije na eno od sestavin zdravila.

Samo zdravnik lahko da vroč vbrizg. Zaužitje zdravila ni v veni, ampak pod kožo, lahko povzroči hudo draženje in celo razvoj nekroze tkiva. Preveč hitro intravensko dajanje zdravila lahko povzroči nastanek zapletov v obliki aritmij. Bolniki čutijo močan srčni utrip in občutek toplote po vsem telesu.

Kalcijev klorid se lahko uporablja samo na recept. S tem se izognete zapletom in neželenim učinkom.

Kalcijev klorid: območje in načini uporabe, kontraindikacije

Vsebina:

Da bi ohranili funkcionalnost telesa, mora nenehno prejemati hranila, minerale in vitamine. Kalcij je zelo pomemben za življenjsko aktivnost telesa, brez katerega ni bilo več notranjih procesov. To je bistvenega pomena za človeško telo za normalen razvoj in življenje.

Če v telesu zaradi različnih razlogov obstaja pomanjkanje tega elementa, je običajno predpisan kalcijev klorid za njegovo obnovo. Članek bo obravnaval obseg te snovi, kako se uporablja, kako se uporablja v kozmetologiji in kakšne kontraindikacije ima.

Do vsebine

Področje uporabe

Ne smemo pozabiti, da lahko zdravilo sprejme le zdravnik. Na splošno obseg kalcijevega klorida ni omejen na zdravila, vendar bo o tem še razpravljal.

Zdaj razmislite, kdaj je ta snov predpisana bolnikom z različnimi motnjami v delovanju telesa.

Najpogostejši vzrok so lahko notranje krvavitve zaradi poškodb žilnih sten, težav s srcem, vnetnih bolezni in nepravilnosti v živčnem sistemu.

Kalcijev klorid, katerega navodila vsebujejo popolnejše informacije o njegovi uporabi, ima naslednje koristne lastnosti:

 • Lahko se uporablja kot raztopina za pranje ran, sluznic in oči.
 • Uporablja se med nosečnostjo in dojenjem, ne da bi poškodovali telo matere in otroka.
 • Morda je koristno za mladostnike, saj je v tem obdobju aktivna rast organizma. V tem primeru je priporočljivo, da ga kombinirate z vitaminom D.
 • Pomaga tistim, ki imajo sedeče delo ali so iz različnih razlogov imobilizirani.
 • Kalcijev klorid, katerega uporaba je priporočljiva za bolnike, katerih telo je zastrupljeno z oksalno kislino, magnezijem ali fluoridnimi solmi.
 • Pomaga odstraniti odvečno tekočino iz telesa.
 • Sposoben bistveno povečati nasprotovanje telesa učinkom virusov in bakterij med epidemijami. Pomaga okrepiti imunski sistem.
 • V prisotnosti notranje krvavitve je kalcijev klorid preprosto nepogrešljiv.
 • Spodbuja obnovo kostnega tkiva, je indicirano za uporabo pri osebah s krhkimi kostmi (zaradi pomanjkanja kalcija).
 • Uporablja se kot topilo za različne medicinske mešanice.

Snov se uporablja ne le za medicinske namene, zaradi česar je kalcijev klorid eden izmed najbolj priljubljenih na večini področij človekove dejavnosti. Verjetno ne vsi vedo, toda ta snov se pogosto uporablja:

 1. Kot ena od glavnih sestavin tekočine, ki je oprala vrtine.
 2. Kot najpomembnejši del betonskih mešanic pospešuje proces utrjevanja betona in povzroča hidracijo cementa.
 3. Kot ena izmed sestavin v proizvodnji silikatnih opek, izboljšuje prenosljivost slednjih temperaturnih razlik in njene moči.
 4. V papirni industriji za proizvodnjo celuloze.
 5. Za čiščenje pločnikov iz snega, ledu in reagentov.
 6. Kot hidroizolacijsko sredstvo pri proizvodnji gume. Uporablja se pri izdelavi gume in pnevmatik v avtomobilski industriji.
 7. Služi kot dodatek pri proizvodnji različnih živil (skuta, sir, marmelada, žele, itd.).

Na obrazu so bile rdeče lise: vzroki, simptomi, medicinski recepti

Ker so najbolj uporabne lastnosti snovi izražene ravno v medicini, si poglejmo podrobneje kalcijev klorid, indikacije za uporabo katerih lahko preberete v navodilih in se naučite uporabljati.

Do vsebine

Metode uporabe

Najpogosteje se kalcijev klorid injicira skozi injekcije, ki se imenujejo "vroče". Primeri, ko se kalcijev klorid daje intravensko:

 • Če se v telesu pojavijo nepravilnosti, kot so hiponatremija, se pojavijo hipokloremija ali dehidracija s hudo izgubo krvi, toksično dispepsijo ali šokom. Tudi, če je bolnik doživel težko operacijo ali ima hudo bruhanje, ki dolgo ne izgine.
 • Pri hepatitisu, plevritisu, pljučnici in nefritisu.
 • Za zdravljenje bolezni kože.
 • Kalcijev klorid, katerega injekcije so predpisane za različne alergijske reakcije, lahko pomaga pri premagovanju serumske bolezni, urtikarije, senenega nahoda, angioedema.

Nakup kalcijevega klorida v lekarni je lahko v obliki raztopine, ki se uporablja za injekcije. Raztopina kalcijevega klorida vsebuje naslednjo količino učinkovine - 100 mg. na 1 ml. Značilno je, da se zdravilo daje v obliki injekcij, v nekaterih primerih pa se lahko uporablja v notranjosti. To zdravilo predpiše samo zdravnik, samozdravljenje ni priporočljivo.

Metode uporabe kalcijevega klorida: t

 1. V obliki curka z brizgo. V tem primeru se zdravilo injicira v veno precej počasi: 5 ml snovi 3 do 5 minut.
 2. Uporaba elektroforeze.
 3. Notranja uporaba, vedno po obroku. Omejitev jemanja zdravil - ne več kot dvakrat na dan. Odmerjanje - 10-15 ml.
 4. Raztopino kalcijevega klorida injiciramo tudi s kapalko. V tem primeru mora telo v eni minuti prejeti največ 6 kapljic snovi.

Do vsebine

Kako razredčiti kalcijev klorid

Za pripravo raztopine so bile uporabljene nekatere pomožne snovi. Kot pomožne snovi lahko uporabimo raztopino natrijevega klorida ali glukoze (vsebnost do 5%). Zgornje raztopine se vzamejo v volumnih vsaj 200 ml, prostornina kalcijevega klorida pa je od 5 do 10 ml.

Kalcijev klorid doma se lahko uporablja kot snov, ki je del protialergijskih zdravil (Tavegil, Suprastin). Prispevajo k izločanju škodljivih snovi, toksinov iz telesa, ki se spopadajo z vzrokom alergijske reakcije, in ne s svojimi posledicami.

Vitaminski pripravki Pantovigar za lase: uporaba in pregledi

Kalcijev klorid, katerega navodila za uporabo vsebujejo podrobnejše informacije, deluje zelo učinkovito in hitro, zato se v medicini zelo pogosto uporablja kot zdravilo proti alergijskim reakcijam. Prav tako pomaga odpraviti krče, ki pogosto spremljajo pojav alergij.

Do vsebine

Kalcijev klorid v kozmetologiji

To univerzalno zdravilo se pogosto uporablja v kozmetologiji. To vam omogoča, da očistite kožo, tako da kozmetiki pogosto izvajajo piling s kalcijevim kloridom. Postopek je dokaj preprost. Za njegovo izvajanje je potrebno:

 • 1 ampula snovi;
 • Tonik ali losjon za obraz in toplo vodo;
 • Otroška mila in bombažne blazinice.

Kalcijev klorid se lahko lušči na domu z uporabo zgoraj navedenih sestavin.

Kalcijev klorid se običajno očisti v naslednjem zaporedju: t

 1. Koža se očisti s tonikom z bombažno blazinico, nato promakiruyut čisto krpo.
 2. Vzemite čisto bombažno blazinico in jo navlažite v raztopini kalcijevega klorida.
 3. Kožo se drgne, ne da bi jo preveč pritisnila. Kalcijev klorid za obraz je popolnoma neškodljiv, če je raztopina pravilno pripravljena.
 4. Isto bombažno blazinico, navlaženo z raztopino kalcijevega klorida, večkrat porabimo za milo in znova obrišemo kožo. Zaradi tega se bodo na koži začele oblikovati beli kosmiči. Postopek ponovimo večkrat (do 4-5), bombažne blazinice pa zamenjamo z novimi.
 5. Ostanki proizvoda se iz kože izperejo s toplo vodo in na zadnji stopnji nanesemo vlažilec.

Piling s kalcijevim kloridom, katerega pregledi so večinoma pozitivni, ima čistilni učinek, kožo naredi mehko in mehko na otip.

Do vsebine

Kontraindikacije

Kot pri vseh drugih zdravilih ima ta izdelek različne kontraindikacije za uporabo in ima lahko neželene stranske učinke. Zdravilo je prepovedano jemati pri bolnikih, ki imajo bolezni, kot so ateroskleroza, hiperkalciemija (povišan kalcij v krvi pacienta), prisotnost krvnih strdkov v krvi.

Neželeni učinki kalcijevega klorida se najpogosteje pojavijo zaradi prevelikega odmerka zdravila. Njihova manifestacija je lahko naslednje:

 • Nekateri bolniki se pritožujejo zaradi zgage;
 • V nekaterih primerih lahko pride do občutka vročine ali pečenja po vsem telesu;
 • Srčni utrip in srčni utrip se lahko znatno upočasnijo;
 • V nekaterih primerih pride do aritmije srčne mišice.

Da bi se pojavili neželeni učinki, je bilo to čim manjše, odgovorno in pozorno na odmerjanje zdravila. Prav tako morate razmisliti o interakciji z drugimi zdravili. Na primer, ni priporočljivo uporabljati kalcijevega klorida v povezavi z zdravili, ki vsebujejo fosfor.

Kalcijev klorid, raztopina za intravenozno dajanje (ampule)

Navodila za uporabo v medicini

zdravila

Kalcijev klorid

Trgovsko ime

Mednarodno nelastniško ime

Oblika odmerka

Injekcija 10%, 5 ml

Sestava

Vsebuje 5 ml raztopine

učinkovina - kalcijev klorid heksahidrat 500 mg

pomožna snov - voda za injekcije

Opis

Bistra brezbarvna tekočina

Farmakoterapevtska skupina

Plazemske nadomestne in perfuzijske raztopine. Raztopine elektrolitov. Kalcijev klorid.

ATH koda B05HA07

Farmakološke lastnosti

Farmakokinetika

V krvi se kalcij nahaja v spojinah in v ioniziranem stanju (aktivni in ionizirani kalcij). Po intravenskem dajanju se kalcijev klorid odlaga v kostnem tkivu, kjer je približno 99% celotnega kalcija v telesu. Iz telesa izloča predvsem črevesje, deloma pa tudi ledvice.

Farmakodinamika

Zdravilo kompenzira pomanjkanje kalcijevih ionov, ki so potrebni za prenos živčnih impulzov, zmanjšanje skeletnih mišic in mišic srca, za tvorbo kostnega tkiva, koagulacijo krvi in ​​normalno delovanje drugih organov in sistemov.

Kalcij zmanjšuje prepustnost celičnih membran in žilne stene, preprečuje razvoj vnetnih reakcij, povečuje odpornost telesa proti okužbam in lahko znatno poveča fagocitozo.

Če ga dajemo intravensko, stimulira simpatični del avtonomnega živčnega sistema, pospešuje sprostitev epinefrina v nadledvičnih žlezah in ima zmerni diuretični učinek.

Indikacije za uporabo

- alergijske bolezni (urtikarija, angioedem, alergijske dermatoze, serumska bolezen), piki žuželk in piki t

- primeri hipokalcemije, ki zahtevajo hitro povečanje koncentracije kalcijevih ionov v krvni plazmi (tetanija s funkcionalno insuficienco obščitnične žleze, tetanija z pomanjkanjem vitamina D, hipokalcemija z izmenjavo transfuzije krvi in ​​infuzijo citratne krvi, alkaloze)

- kot del kompleksne terapije akutne svinčene kolike

- primeri zastrupitve z magnezijem zaradi prevelikega odmerjanja magnezija

- Hiperkalemija, zabeležena na srčni disfunkciji EKG.

Odmerjanje in uporaba

Intravenski bolus ali kapljično s hitrostjo ne več kot 0,75-1,5 ml / min. Po končanem dajanju mora bolnik za kratek čas ostati v ležečem položaju.

Pri alergijskih boleznih (urtikarija, angioedem, alergijske dermatoze, serumska bolezen), ugrizi in piki žuželk, svinčev kolik, prevelik odmerek magnezijevih pripravkov - 7,5-15 ml.

Pri akutni hipokalcemiji - 7,5-15 ml za 1–3 dni, po potrebi ponovite vsakih 1-3 dni.

Pri hipokalcemični tetaniji - 5-17,5 ml. Da bi dosegli terapevtski učinek, se vnos ponovi vsakih 8 ur.

V primeru hiperkalemije (pod nadzorom EKG) - 2,45-15 ml, če je potrebno, se v 1-2 minutah uporabi drugi odmerek.

Izmenite transfuzijo in transfuzijo citratne krvi: odrasle in otroke, 30 mg (0,3 ml) na vsakih 100 ml krvi.

Otroci, starejši od 1 leta:

Hipokalcemija: dajemo počasi, s hitrostjo, manjšo od 0,5 ml / min, v odmerku 10–20 mg / kg telesne mase (0,1–0,2 ml / kg telesne mase), če je potrebno, ponovimo vsakih 4-6 ur.

Tetany: 10 mg / kg telesne mase (0,1 ml / kg telesne mase) 5-10 minut, po potrebi ponovite po 6-8 urah ali nadaljujte kot infuzijo, da dosežete terapevtski učinek.

Največji enkratni odmerek za otroke - 0,3 ml / kg, največji dnevni odmerek - 10 ml.

Trajanje zdravljenja je odvisno od indikacij in učinkovitosti zdravljenja.

Za intravensko kapljanje raztopino predhodno razredčimo s 5% raztopino dekstroze ali 0,9% raztopino natrijevega klorida.

Neželeni učinki

- občutek toplote, mravljinčenje najprej v ustih in nato po vsem telesu, zardevanje kože obraza, okus krede v ustih, periferna vazodilatacija, znižanje krvnega tlaka, aritmija (vključno z bradikardijo), venska tromboza, omedlevica s hitrim vnosom in lahko pride do ventrikularne fibrilacije

- hiperkalcemija redko (v nasprotju z delovanjem ledvic)
- lokalne reakcije: draženje vzdolž vene; kožna hiperemija, bolečina, izpuščaj, kalcifikacija lahko kažejo ekstravazacijo, ki lahko povzroči nekrozo okoliških tkiv in pojav krast t

- alergijske reakcije, urtikarija.

Kontraindikacije

- preobčutljivost na sestavine zdravila

- huda kronična ledvična odpoved (CRF) t

- ventrikularna fibrilacija, asistolija in elektromehanska disociacija

- ateroskleroza s pojavom arterijske okluzije, nagnjenost k trombozi - urolitijaza

- hkratni sprejem srčnih glikozidov

- hkratni sprejem s ceftriaksonom

- nosečnost in dojenje

- starost otrok do 1 leta

- subkutano ali intramuskularno dajanje.

Interakcije z zdravili

Za zdravljenje alergijskih bolezni se priporoča kombinirana uporaba kalcijevega klorida in antihistaminskih zdravil. Upočasni absorpcijo tetraciklinov, digoksina, peroralnih pripravkov železa (interval med odmerki mora biti vsaj 2 uri).

Kalcijev klorid s sočasno uporabo zmanjšuje učinek zaviralcev kalcijevih kanalov.

S hkratno uporabo s kinidinom lahko upočasni intraventrikularna prevodnost in poveča toksičnost kinidina.

Kalcijeve soli zmanjšajo absorpcijo zdravil, kot so bisfosfonati, fluor, fluorokinoloni in tetraciklini. Sprejem teh zdravil je treba izvesti ne prej kot 3 ure po uporabi kalcijevih soli.

Infuzija kalcijevega klorida zmanjša kardiotonični učinek dobutamina.

Parenteralno dajanje kalcijevega klorida med zdravljenjem s srčnimi glikozidi ni priporočljivo zaradi povečane kardiotoksičnosti in možnega razvoja smrtnih srčnih aritmij.

Tiazidni diuretiki zmanjšujejo izločanje kalcija, zato je potrebna previdnost pri uporabi s kalcijevim kloridom ali drugimi zdravili, ki vsebujejo kalcij.

Kombinirana uporaba raztopin, ki vsebujejo kalcij, in ceftriaksona pri otrocih, starih 1 leto, je kontraindicirana zaradi tveganja za nastanek reakcije ceftriakson-kalcijeve presnove in smrtnih zapletov.

Sočasno uživanje z drugimi zdravili, ki vsebujejo kalcij ali magnezij, povečuje tveganje za hiperkalemijo oziroma hipermagnemijo, zlasti pri bolnikih s kronično odpovedjo ledvic.

Zmanjšuje učinkovitost ne-depolarizirajočih mišičnih relaksantov. Lahko poveča trajanje delovanja tubokurarin klorida.

Farmacevtski izdelek ni združljiv s tetraciklinom, magnezijevim sulfatom, zdravili, ki vsebujejo fosfate, karbonate ali tartrate.
Združljiv z 5% raztopino dekstroze in 0,9% raztopino natrijevega klorida.

Posebna navodila

Kalcijev klorid se ne sme injicirati pod kožo ali v mišice zaradi njegovega dražilnega in nekrotizirajočega delovanja.

Za učinkovito izpostavljenost je priporočljivo, da se v območju infiltracije zdravil zaporedoma injicirajo 5-10 ml raztopine 0,9% natrijevega klorida, nato 10 ml raztopine 0,25% novokaina (v prvih 10-15 minutah po odkritju subkutane injekcije 10% kalcijevega klorida), po katerem se predlaga, da se na tem področju naloži pol-alkoholni kompres.

V primeru zaužitja raztopine zdravila pod kožo ali v mišico, če je mogoče, je treba sesanje kalcijevega klorida z brizgo in mesto injiciranja zdrobiti z 1% raztopino novokaina.

Zdravljenje poteka pod nadzorom koncentracije kalcija v krvi.

Injekcijo je treba opraviti skozi tanko iglo v veliko veno, da se zmanjša škodljiv učinek zdravila na steno posode.

Zdravilo se uporablja previdno pri otrocih, bolnikih z blago do zmerno kronično odpovedjo ledvic, dehidracijo, neravnotežju elektrolitov (tveganje za hiperkalciemijo), bolezni srca (tveganje za aritmijo), bolezen ledvic, pljučno srce, respiratorno acidozo, respiratorno odpoved ( nevarnost toksičnih reakcij zaradi oksidacije kalcijevega klorida).

V povezavi s stimulativnim učinkom kalcija na funkcijo želodca, ki tvori kislino, lahko vnos kalcijevega klorida povzroči simptome draženja prebavnega trakta, zlasti če ga jemljemo peroralno.

Značilnosti učinka zdravila na sposobnost vožnje motornih vozil in drugih potencialno nevarnih strojev

V času zdravljenja z drogami je vožnja vozil in delo z nevarnimi stroji kontraindicirana.

Preveliko odmerjanje

Simptomi hiperkalciemije: slabost, anoreksija, bolečine v trebuhu, bruhanje, slabost, zaprtje, polidipija, poliurija, utrujenost, razdražljivost, slabo počutje, depresija, dehidracija, možne motnje srčnega ritma, mialgija, artralgija, arterijska hipertenzija.

Zdravljenje: pri rahlem prevelikem odmerjanju (koncentracija kalcija v krvnem serumu - 2,6-2,9 mmol / l) se vnos ustavi in ​​ukinejo druge droge, ki vsebujejo kalcij.

Pri hudem prevelikem odmerjanju (koncentracija kalcija v serumu več kot 2,9 mmol / l) dajemo kalcitonin v odmerku 5-10 ie / kg telesne mase na dan (razredčimo ga v 500 ml 0,9% raztopine natrijevega klorida) intravensko. 6 ur.

Morda intravenozni reaktivni injekcijski peroral vbrizga 2-4-krat na dan.

Uporabljajo se diuretiki Noniazida; spremljati koncentracijo kalija in magnezija v serumu, po potrebi injicirati pripravke kalija in magnezija, spremljati delovanje srčno-žilnega sistema, injicirati zaviralce beta za preprečevanje aritmij. Po potrebi izvedite hemodializo.

Oblika izpusta in embalaža

Na 5 ml v ampulah z nevtralnim steklom ali ampulami, sterilnimi za polnjenje brizge.

Vsaka nalepka je nalepljena z nalepko ali etiketo za pisalni papir ali pa se besedilo nanese neposredno na vialo z globinskim črnilom za steklene izdelke.

Na 5 ampul pakiramo v embalažo iz pretisnega omota iz folije iz polivinilklorida in aluminijaste folije. V vsaki embalaži je nameščen skrinjalnik za ampule.

Pri pakiranju ampul z zarezami, obročki in pikami se škropilniki ne vstavijo.

Paketi obodnih celic skupaj z odobrenimi navodili za medicinsko uporabo v državnem in ruskem jeziku so nameščeni v kartonsko škatlo. Število navodil je vloženih s številom paketov.

Pogoji skladiščenja

Shranjujte v temnem prostoru pri temperaturi, ki ne presega 30 ° C.

Hranite izven dosega otrok!

Rok trajanja

Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti.

Prodajni pogoji za farmacijo

Proizvajalec

JSC Chimpharm, Republika Kazahstan,

Shymkent, st. Rashidova, 81

Imetnik potrdila o registraciji

JSC Chimpharm, Republika Kazahstan

Naslov organizacije, ki prejme zahtevke od potrošnikov o kakovosti proizvodov (blaga) v Republiki Kazahstan

Chimpharm JSC, Shymkent, REPUBLIKA KAZAHSTAN,

Za Več Informacij O Vrstah Alergij